O firmie

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu prac montażowych, pomiarowych
oraz rozruchowych instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa przemysłowego,
a także obiektach handlowo-usługowych, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego.

Działamy od 1 marca 2004 r. w ramach Spółek Grupy Kapitałowej
Elektromontażu Kraków S. A.

ELMONT-POMIARY Sp. z o. o. jest w pełni własnością Elektromontażu Kraków S. A.
z kapitałem zakładowym 190 000 zł.

Naszymi pracownikami są doświadczeni pracownicy grupy regulacyjno-rozruchowej Elektromontażu oraz nowa młoda wyspecjalizowana kadra.

O firmie
Top