Kontakt

NIP 6792797370
REGON 356810571
Bank PEKAO S.A. rach. nr 74 1240 4722 1111 0000 4860 6501

KRS 0000204489 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr inż. Paweł Kołos

Zapytania ofertowe i oferty proszę kierować na email:

  • p.kolos@elmont-pomiary.com.pl

  • ul. Klimeckiego 14B/30, 30-706 KRAKÓW

  • +48 12 656 71 40
  • +48 12 656 71 45
Top